Privaatsus

Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. 

Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. 

Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.